Popiežius Pranciškus kviečia šeimas per gyvenimą keliauti drauge. 10 video, kuriuose popiežius Pranciškus ir šeimos kalba apie kasdieninę meilę, jus įkvėps naujomis akimis pažvelgti į savo kasdienybę.

Prieš imdamiesi programos – apgalvokite kaip pakviesite šeimos narius gilesniems pokalbiams? Jų yra 10. Galite kartu pažiūrėti video, galite pasirinkti maldą iš video gido, bet gali pakakti, kad tik iniciatorius bus susipažinęs su medžiaga ir suprantamai iškels klausimą visiems šeimos nariams. Taigi, svarbiausia – atraskite laiko ir susirinkite draugiškam pašnekesiui apie save ir mus šeimoje. Visa programa paremta „Amoris Laetitia“ https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/ap-paraginimai/2016-03-19_amoris-laetitia

TAISYKLĖS SKLANDŽIAM POKALBIUI ŠEIMOJE ARBA BENDRUOMENĖJE

 1. Raskite tinkamą visiems laiką pokalbiui kartą savaitėje. Vienas iš sudėtingesnių žingsnių, – sėkmės jį įveikiant!
 2. Į susitikimą įtraukite visus – nuo vaikų iki senelių. Argi ne iššūkis? Kas nepajėgia rašyti, kalbėti – gali nupiešti, gestu parodyti atsakymą į klausimą.
 3. Klausimas turi būti „išverstas“ į visai šeimai/bendruomenei suprantamą kalbą.
 4. Kai atsakinėsite į klausimą, – nepertraukinėkite ir nereplikuokite, ypač „neturėtum taip galvoti“, „neteisingai supranti“, „tu nieko nesupranti“ ir t.t. Išklausykite iki galo. Laiko limito vis tik reikėtų.
 5. Lengvi užkandžiai, gaivūs gėrimai ir humoras palengvins pokalbį 😉

Vėliau apmąstykite ką išgirdote ir pastebėjote susitikimo metu.

Apie ką bus šie vaizdo įrašai?

Pirmasis vaizdo įrašas ir gidas

KELIAUTI DRAUGE

 • UŽDUOTYS ARBA KLAUSIMAI ŠEIMAI
 • Ar tau svarbi tavo šeima? Kodėl?
 • Kas tau yra meilė šeimoje?
 • Kas tau padeda atleisti? Kada tu jauti, kad tau atleido?
 • Pasakyk kokia kiekvieno šeimos nario viena gera savybė.

UŽDUOTYS BENDRUOMENEI AR GRUPEI

 1. Dalyvaujančios poros ar šeimos kviečiamos susipažinti mažose grupėse.
  Artimiausią sekmadienį per Mišias kiekvienai šeimai galėtų būti įteiktas koks nors konkretus simbolis, pavyzdžiui, gėlės žiedas.
 2. Mažose grupėse kiekviena šeima ar pora dalijasi situacija, kuri jiems leido patirti Dievo meilę.
 3. Surenkite „atleidimo šventę“, kurios metu būtų švenčiamas ir Susitaikinimo sakramentas, o po to – šventinė bendruomenės akimirka.
 4. Kiekvienas žmogus pasako ką nors gražaus apie savo bendruomenę, kaip didelę šeimą, pabrėždamas teigiamus jos bruožus.

KELIAUTI-KARTU.-PIRMASIS-GIDAS

Antrasis vaizdo įrašas ir gidas

ŠEIMA DIEVO ŽODŽIO ŠVIESOJE

 • UŽDUOTYS ARBA KLAUSIMAI ŠEIMAI
 • Atsiverskite vestuvių albumą, prisiminkite kuo patraukė jūsų širdį jūsų žmona/vyras? Pasikalbėkite dviese ir su šeima.
 • Ar kada nors pasitaikė, kad mano sutuoktiniui/ei teko patirti vienatvės akimirkų dėl mano elgesio? Pasikalbėkite apie tai tarpusavyje. Paklauskite vaikų. Pasikalbėkite koks elgesys sukelia vienišumą, o koks sumažina vienišumą šeimoje.
 • Su savo sutuoktiniu, o paskui ir su šeima apmąstome, kaip Viešpats padarė mus vaisingais per visus šiuos metus. Gal gimė vaikai, o gal anūkai, gal pradėjome globoti? Ką per šiuos metus naujo supratome, atradome, sukūrėme?
 • Kaip ir kur kasdien patiriame ir šiandien patyrėme Dievo buvimą? Kas yra Dievo buvimas? Tas ypatingas netikėtas momentas, atnešantis tikrumą – tikrą ramybę ar džiugesį, tikrą gėdą ar tvirtumą. Dar yra sakoma – antras Dievo vardas yra „netikėtumas“.

UŽDUOTYS BENDRUOMENEI AR GRUPEI

 1. Dalyvaujančios poros/šeimos yra kviečiamos susiburti į nedideles grupes ir pasidalinti keletu prisiminimų apie jų meilės istorijos užuomazgas.
 2. Ar būdami namų šeima – Bažnyčia, sugebame išlaikyti budrumą savo aplinkoje ir leisti žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių patiria vienatvę, pasijusti laukiamais? Kiekviena pora ar šeima gali prisiimti konkretų įsipareigojimą, atsižvelgdama į tuos asmenis, su kuriais susiduria įvairiose terpėse, kuriose tenka lankytis, ir kurie galbūt šiuo metu patiria sunkumų ar vienatvę.
 3. „Kiekvienas, kuris bijo Viešpaties, yra vaisingas“ (žr. Ps 128, 1–6). Psalmistas nurodo ne tik į biologinius vaikus, bet ir į visus vaikus, kuriuos Šventosios Dvasios meilės sklidina gali gimdyti kiekviena pora. Apmąstome, ką reiškia mūsų šeimai papildyti gyvybe bendruomenės, kuriai priklausome, gyvenimą? Kaip šį dosnumą konkrečiai išreiškiame kiekvieną dieną? Kaip mes galime pasitarnauti kitiems ir bendruomenei?
 4. Kiekviena pora/šeima yra kviečiama pasidalinti kaip joms, nepaisant visų sunkumų, pareigų bei laiko stokos, sekasi kasdieniame gyvenime puoselėti savo santykį su Dievu. Kiekviena pora/šeima padaro nedidelį pasiryžimą kasdien priminti sau Jėzaus buvimą jų namų bažnyčioje.

Trečiasis vaizdo įrašas ir gidas

ŠEIMOS PAŠAUKIMAS

 • UŽDUOTYS ARBA KLAUSIMAI ŠEIMAI
 • Pasirinkite kokį nors dienos momentą, kada galėtumėte uždegti žvakę ir prisiminti gyvą Jėzaus buvimą mūsų šeimoje. Tai gali būti akimirka valgio metu arba kai meldžiatės poroje ar visa šeima.
 • Pasirinkite kokią nors sutuoktinių porą, paskelbtą šventaisiais, palaimintaisiais ar Dievo tarnais. Perskaitykite apie jų gyvenimą ir pasidalinkime tarpusavyje, ką, mūsų nuomone, būtų įmanoma perkelti ir į mūsų gyvenimą.
 • Pagalvokite konkrečiai, kaip mūsų meilė galėtų būti vaisinga, tai yra, kaip galėtume parodyti savo meilę mūsų šeimą supantiems žmonėms? Kitaip sakant, vaisinga meilė – tai meilės darbai.
 • Susiraskite jus dominančią temą „Amoris Laetitia“ turinyje. Perskaitykite tą vietą ir apmąstykite kartu. Kur rasti „Amoris laetitia“ skaitykite Lietuvos šeimos centro internetiniame puslapyje.

UŽDUOTYS BENDRUOMENEI AR GRUPEI

 1. Kiekvienai šeimai galime padovanoti po žvakutę, kurią galima prisidegti nuo didesnės ant altoriaus stovinčios žvakės, simbolizuojančios Kristaus šviesą, esančią kiekvienoje namų bažnyčioje.
 2. Pasitelkime tekstą ar vaizdo įrašą, kuriame pateikiamas kanonizuotos, palaimintos ar paskelbtos Dievo tarnais poros gyvenimas. Kiekvienas nedidelėse grupėse gali pasidalyti mintimis apie tai, kokie šventumo aspektai, jų manymu, yra įmanomi jų pačių gyvenime.
 3. Poros / šeimos ir kunigai / diakonai gali tarpusavyje kalbėtis apie tai, ko tikisi vieni iš kitų, kartu apmąstydami, kokiu būdu tiek Bažnyčia, tiek ir šeima yra būtinos norint kartu kurti Bažnyčią.
 4. Susiraskime mus dominančią temą „Amoris Laetitia“ turinyje. Perskaitykime tą vietą ir apmąstykime kartu. Po to pasidalinkime savo apmąstymais grupėje.

Ketvirtasis vaizdo įrašas ir gidas

MEILĖ SANTUOKOJE

 • UŽDUOTYS ARBA KLAUSIMAI ŠEIMAI
 • Būna sunku mylėti vienas kitą. Būna sunku mylėti mane, dėl tam tikro elgesio, savybių. Pagalvokite ir pasidalinkite su visais šeimos nariais, kaip keisitės, kad jus būtų lengviau mylėti.
 • Popiežius sako „Meilė kantri, ji maloninga. Meilė nepavydi kitiems, nesigiria, nesipučia iš pasididžiavimo. Meilė nestokoja pagarbos, nesiekia savo naudos, neužsiplieskia pykčiu. Meilė neatsižvelgia į patirtą blogį, nesidžiaugia neteisybe, bet džiugiai pritaria tiesai“. Kiekvienas šeimoje išsirinkite vieną, jums labiausiai patinkančią meilės savybę ir ją kasdien ugdykite (ne tik šią savaitę). Artimieji, – pasidžiaukite, kai kuriam nors šeimos nariui pavyks ugdant pasirinktą savybę, palaikykite jį ar ją, jei bus sunku!
 • Pasidalinkite su kitais, kuo šiandien norėčiau pasidžiaugti. Pasirįžkite džiaugtis kito sėkme ir su džiaugsmu ją išryškinti – per kiekvieną vakarienę ar kitą bendrą valgymą kartu.
 • Kiekvienas pagalvokite, prisiminkite konkrečią situaciją – kas labiausiai jums šeimoje padėjo ir kaip padėjo išbūti ar įveikti sunkumą.

UŽDUOTYS BENDRUOMENEI AR GRUPEI

 1. Pasiūlykime šeimoms „apmąstymo“ laikotarpį, kad joms būtų suteikta galimybė peržiūrėti savo santykius himno meilei šviesoje (1 Kor 13,4-7).
 2. Norintys gali pasidalinti, kuri iš Himne meilei paminėtųjų meilės savybių jiems labiausiai įstrigo ir kuri yra artimiausia arba sunkiausiai sekasi.
 3. Pagalvokime, kokį gestą galėtume atlikti kaip bendruomenė sekmadieninių Mišių metu, kad kiekvienas ateidamas jaustųsi laukiamas, ir pasveikintas, kai išeina.
 4. Kokia mūsų bendruomenės šeimų įvairovė, kiekvienas jų turi skirtingų dovanų bei skirtingą gyvenimo kelią. Pasidalinkite, kaip manote kuo jūsų šeima yra savita/ypatinga?

Penktasis vaizdo įrašas ir gidas

MEILĖS AMŽINUMAS IR GROŽIS

 • UŽDUOTYS ARBA KLAUSIMAI ŠEIMAI
 • Pasidalinkite, kaip jaučiatės, kai pavyksta įveikti kokį nors sunkumą namuose?
 • Parašykite ant trijų atskirų popieriaus lapų: „prašau“, „ačiū“ ir „atsiprašau“ (vaikai taip pat gali padėti, piešdami paveikslėlius). Kartu parinkite vietą, kur namuose juos pakabinti.
 • Pasirinkite aktualią visai šeimai temą (gali būti sudėtinga, bet vis tiek, kad ir per kelis kartus atraskite ją) ir pasikalbėkite. Kai kitas kalba, visi klausosi, nekomentuoja, bet nori suprasti ką kalbantis nori pasakyti. Aktualia šeimai tema turėtų pasidalinti kiekvienas. Tai pagarbaus klausymosi ir kalbėjimo – dialogo – pratimas.
 • Prisiminkite momentą šeimoje, kai buvote laimingas. Padarykite kažką, kas atskleistų tuo metu patirtus jūsų jausmus (gali būti piešinys, apkabinimai, pyragas, šokis, prisiminimo papasakojimas).

UŽDUOTYS BENDRUOMENEI AR GRUPEI

 1. Parenkime keletą maldų, kurias būtų galima perskaityti sekmadienio Mišiose, kad padėkotume Viešpačiui už kiekvieną santuokos sakramento dovaną, kuri yra dovana visai bendruomenei.
 2. Surenkime šventę santuokos priesaikai atnaujinti.
 3. Suorganizuokime renginį jaunimui ir susižadėjusiomis poromis, pakviesdami susituokusias poras paliudyti apie tai, kaip jų tikėjimas padėjo jiems pažvelgti į akis ir susidoroti su konkrečia baime ar problema.
 4. „Mūsų šeima yra …“. Kiekvienas yra kviečiamas užbaigti sakinį, užrašant (arba nupiešiant) savo atsakymą ant didelio plakato, kurį galima pakabinti bendro naudojimo vietoje.

Šeštasis vaizdo įrašas ir gidas

MEILĖS VAISINGUMAS

 • UŽDUOTYS ARBA KLAUSIMAI ŠEIMAI
 • Pasiruoškite skirtingos spalvos lapelių, ant jų užrašykite paprastus broliškumo gestus – apkabinimas, šypsena, stalo padengimas, batų išrikiavimas, pokalbis, padėkojimas, atsiprašymas ir t.t. Užrašyti galite jūs, o gali ir visi šeimos nariai vakarienės ar kitu metu. Kas rytą visi tegu ištraukia po lapelį ir visa dieną stengiasi tai daryti.
 • Tėvai, papasakokite vaikams, kaip jūs jiems išrinkote vardą. Priminkite, kad Dievas į juos šiuo vardu kreipsis amžinai.
 • Pasikalbėkite apie įsivaikinimą. Pagalvokite kaip galite “įsivaikinti” kaimynus, draugus, – kam pritrūksta meilės…
 • Pasidalinkite, kaip kurio nors šeimos nario draugiškumas praskaidrino jums nuotaiką visai dienai.

UŽDUOTYS BENDRUOMENEI AR GRUPEI

 1. Norintieji kviečiami pasidalyti su kitais, kokio draugiškumo gesto sulaukė, priskirti jam spalvą ir paaiškinti, kodėl jie parinko būtent šią (pvz., mano kolega man parodė gerumą, ir man tai buvo šviesa, nušvietusi mano dieną, tad išsirinkau geltoną spalvą).
 2. Paimkime didelį tvirtesnio popieriaus lapą, sukurdami savotišką nedidelį altorėlį: padėkime Bibliją, degančią žvakę, gėlių. Ant atskiro lapo kiekvienas didelėmis raidėmis užrašo savo vardą, o paskui pritvirtina jį ant pakabintojo lapo, primindamas sau, kad šiuo vardu Dievas jau jį vadina ir taip darys amžinai. Šį gestą atlikime kokios nors maldos kontekste, palydėdami muzika ar giesmėmis.
 3. Kaip bendruomenė, surenkime susitikimą, skirtą įsigilinti į meilės šeimoje vaisingumą bei įvaikinimo, globos vertę, šeimos atvirumą priimti ir mylėti visus Dievo vaikus.

Septintasis vaizdo įrašas ir gidas

PAŠAUKTI Į BAŽNYTINĘ MISIJĄ

 • UŽDUOTYS ARBA KLAUSIMAI ŠEIMAI
 • Apmąstykite, kada sunkumas patirtas šeimoje, po kurio laiko tapo džiaugsmo priežastimi. Tada pagalvokite, kokiomis vertybėmis remiasi jūsų šeima. Užrašykite ir padėkite matomoje vietoje.
 • Apsvarstykime ir drauge nuspręskime, ar yra dalykų, kuriuos galėtume nukelti į antrą planą, kad šeimoje reguliariai galėtume kokybiškiau būti kartu.
 • Prisiminkime žmones, kurie mano gyvenime buvo teigiamo šeimos gyvenimo pavyzdys ir padėkokime  Viešpačiui, kad juos dovanojo.
 • Pasikvieskime vakarienei jauną sutuoktinių ar sužadėtinių porą, kad puoselėtumėte su jais draugystę.

UŽDUOTYS BENDRUOMENEI AR GRUPEI

 1. Kaip mūsų bendruomenė gali atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą formuoti krikščioniškas šeimas, kad jos taptų džiaugsmingomis ir evangelizuojančiomis?
 2. Suplanuokite romantišką vakarą bendruomenės sužadėtinių arba (ir) poroms, pasiūlydami jiems vakarienę ar užkandžius. Paprašykite išjungti mobiliuosius telefonus ir pakvieskite šį vakarą skirti bendravimui poroje. Vakaro pabaigoje pakviesime juos kartu pasimelsti: iš pradžių jis melsis už ją, o paskui ji – už jį.
 3. BROLIO MALDA. Pasiūlykime bendruomenei melstis už jaunus žmones ir jų pašaukimą. Kas nori, gali užrašyti maldą ant storesnio popieriaus lapelio ir įdėti ją į krepšelį. Kas pasimels, išeidamas tegu palieką maldą krepšelyje, bažnyčios gale, kad kiekvienas įžengęs į bažnyčią, galėtų kreiptis į Tėvą brolio malda.
 4. Kaip savo bendruomenėje galėtume suorganizuoti „išklausymo laiką“, per kurį sutuoktinių ar sužadėtinių poros galėtų susitikti su specialistais ar tiesiog būti priimtos į šeimas, kurios atsiveria kitiems, norėdamos jas priimti ir išklausyti?

Aštuntasis vaizdo įrašas ir gidas

VAIKŲ UGDYMAS: PAŠAUKIMAS, IŠŠŪKIS IR DŽIAUGSMAS

 • UŽDUOTYS ARBA KLAUSIMAI ŠEIMAI
 • Vakare raskime laiko su visa šeima aptarti praėjusią dieną. Tėvai, per vakarienę ypač atidžiai klausykimės, apie ką kalba mūsų vaikai.
 • Atskleiskime savo vaikams, kodėl nusprendėme gyventi Bažnyčioje? T.y. dalyvauti parapijos gyvenime, padėti kam reikia kiek galime, dalyvauti šv. Mišiose, švęsti kartu.
 • Pateikime keletą pasiūlymų, kaip mokytis sumaniau naudotis technologijomis. Galime, pavyzdžiui, nuspręsti tam tikru metu nesinaudoti mobiliaisiais ir nežiūrėti televizijos:
  • valgant, tada visi drauge ką nors smagaus veikiame
  • kartu organizuojamos ekskursijos metu
 • Pasiūlome, kaip pozityviai būtų galima naudotis prietaisais, pavyzdžiui:
  • paraginame savo vaikus išmokyti naudotis kompiuteriu ar planšete pagyvenusį žmogų
  • skiriame laiko per vaizdo skambutį išklausyti toli esančius ir vienišus žmones
 • Kartą per savaitę ar mėnesį surenkime kino vakarą kartu su savo vaikais, parinkdami filmą ir žmogiškos meilės tema. Po to jį aptarkime.

UŽDUOTYS BENDRUOMENEI AR GRUPEI

 1. Galime paprašyti šeimų atverti savo namų Bažnyčios duris melstis kartu su kitomis šeimomis.
 2. Kaip galėtume sužadinti tėvų norą ir ugdyti juos, kad jie būtų katechetais pirmiausiai savo vaikams? Kaip mūsų bendruomenė galėtų padrąsinti ir branginti tėvų (savo vaikams ar bendruomenei) vedamas katechezes?
 3. Pateikime keletą pasiūlymų, kaip mokytis sumaniau naudotis technologijomis. Galime, pavyzdžiui, nuspręsti tam tikru metu nesinaudoti mobiliaisiais ir nežiūrėti televizijos: valgant – tada visi drauge ką nors smagaus veikiame; kartu organizuojamos ekskursijos metu. Pasiūlome, kaip pozityviai būtų galima naudotis prietaisais, pavyzdžiui: paraginame savo vaikus išmokyti naudotis kompiuteriu ar planšete pagyvenusį žmogų; skiriame laiko per vaizdo skambutį išklausyti toli esančius ir vienišus žmones. Kartą per savaitę ar mėnesį surenkime kino vakarą kartu su savo vaikais, parinkdami filmą ir žmogiškos meilės tema. Po to jį aptarkime.
 4. Organizuokite kino forumą: sudarykime sąrašą filmų, gvildenančių tokias temas kaip jausmai, sužadėtuvės, poros santykiai. Pakvieskime bendruomenės jaunimą kartu juos pasižiūrėti, o paskui pasidalinti įspūdžiais bei kilusiomis mintimis. Aptarime turėtų dalyvauti ekspertai bei savo patirtimi pasidalinti šeimos ar poros.

Devintasis vaizdo įrašas ir gidas

LYDĖTI SILPNUME

UŽDUOTYS ARBA KLAUSIMAI ŠEIMAI

 • Pasikalbėkite, kokios jūsų manymu, yra tarpusavio santykių silpnosios vietos ir kokie „ginklai“ galėtų  padėti jums jas įveikti?
 • Kokį mažą žingsnelį pavyko žengti kiekvienam įveikiant savo sunkumą šiandien? Kiekvienas gali paprašyti, kad kiti pasimelstų už kokį nors konkretų jam kylantį sunkumą.
 • Paklauskykite savo vaikų, kaip jie mato jus santuokoje?
 • „Atleisti, suprasti, viltis“: kiekvienas šeimos narys tegu pasidalina, ką jis šiomis dienomis atleido arba už ką jam buvo atleista; kurį asmenį sugebėjo suprasti, arba kokiame dalyke pasijuto suprastas; kokiu momentu pasikliovė Dievu?

UŽDUOTYS BENDRUOMENEI AR GRUPEI

 1. Pasiūlykime bendruomenei pasižiūrėti filmą apie atsparumą (ne tik gebėjimą išbūti sunkumuose, bet ir suteikti naują impulsą savo gyvenimui). Po peržiūros galima pasiūlyti mažesnėse grupėse pasidalinti mintimis, ką šis filmas kalba mano gyvenimui?
 2. Kartu su bendruomenės ganytoju ar vadovu pasirinkę konkrečią šventinę dieną, pagalvokime, kaip galėtume kiekvienam pasiūlyti galimybę prisidėti prie bendruomenės gyvenimo arba atnaujinti savo tarnystę.
 3. Suorganizuokime susitikimą bendruomenei pasikalbėti apie rizikas ir pavojus, kurie šiandien kelia grėsmę mūsų šeimoms ir kaip bendruomenė galėtų jiems užkirsti kelią.
 4. Paruoškime maldų, kurias skaitysime šv. Mišių metu:
 • Viešpatie, išmokyk mus atleisti…
 • Viešpatie, išmokyk mus suprasti…
 • Viešpatie, išmokyk mus viltis…

Dešimtasis vaizdo įrašas ir gidas

SANTUOKOS IR ŠEIMOS DVASINGUMAS

 • UŽDUOTYS ARBA KLAUSIMAI ŠEIMAI
 • Kokie ženklai galėtų mums padėti prisiminti, kad Jėzus nėra vien garbintinas paveikslas, o gyvas artumas? Juk galime kreiptis į Jį bet kurią akimirką ir bet kuriame mūsų namų kambaryje. 
 • Pamąstykime, kokia didelė dovana mums, kad paprastais svetingumo gestais galime leisti sutikti Jėzų kiekvienam, kas užsuka į mūsų namus.
 • Pasiūlykime šeimoje visiems drauge pasimelsti, o jeigu jau tai darome, tuomet intenciją, už kokį asmenį ar konkrečią situaciją visi drauge galėtume pasimelsti.
 • Galėtume mūsų šeimai pasiūlyti „atleidimo savaitę“: tuo laikotarpiu kiekvienas savaip įsipareigos atleisti kitiems. Savaitės pabaigoje galėsime pasidalinti atleidimo patirtimis.   

UŽDUOTYS BENDRUOMENEI AR GRUPEI

 1. Pakvieskime šeimas sugalvoti/sukurti ženklą, kuris kiekvienam, kas užsuks į jų namus, bylotų apie čia gyvenantį Jėzų.
 2. Kaip bendruomenė stengiamės „atsiverdama, išeidama iš savęs skleisti savo gėrį tarp kitų“ (AL 324). Būtų galima surengti „Svetingumo šventę“, kurios metu kiekviena šeima įsipareigotų pakviesti į svečius nuo Bažnyčios nutolusius, jos nelankančius ar vienišus asmenis.
 3. Pagalvokime, kaip galėtume parodyti svetingumą kaip bendruomenė. Galėtume, pavyzdžiui, per ramybės palinkėjimą Mišių metu pakviesti dalyvius „pažvelgti ir su meile kontempliuoti“ greta esantį asmenį.
 4. Pakvieskime šią savaitę savo bendruomenę į Eucharistinę adoraciją, kad stipriau pasijustų bendruomenės šeimyniškumas.