Sužadėtinių rengimas santuokai
Sužadėtinių rengimas santuokai
PRADĖK DABAR
PRADĖK DABAR
KEISTI SITUACIJĄ

Naujausi įrašai

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras„Tikėjimas ir protas – tai lyg du sparnai, kuriais žmogaus dvasia pakyla į tiesos kontempliavimą. Pats Dievas įkurdino žmogaus širdyje troškimą pažinti tiesą, kurio galutinis tikslas – pažinti Jį patį, idant žmogus, pažindamas ir mylėdamas Dievą, pasiektų visą tiesą ir apie save“. Šv. Popiežius Jonas Paulius II ... DaugiauMažiau

www.facebook.com/vaticannews.lt/videos/304914133837885/

Vatican News
Popiežius. Mokykime vaikus melstis „Malda – tai gyvybės grandinė. Visada. Moterys ir vyrai, kurie meldžiasi – sėja gyvybę. Malda sėja gyvybę, kiekviena, kad ir maža malda. Dėl to svarbu vaikus išmokyti melstis. Man skaudu, kai matau vaikus, kurie nemoka persižegnoti. Reikia išmokyti vaikus kryžiaus ženklo, nes tai pirmoji malda. Svarbu, kad vaikai išmoktų melstis. Vėliau jie galbūt užmirš, pasuks kitu keliu, tačiau vaikystėje išmoktos maldos išlieka širdyje, nes jos yra gyvybės sėkla, dialogo su Dievu sėkla.“
... DaugiauMažiau

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras„Dieviškasis paveikslas ugdomas ne tik atskiroje asmenybėje, bet ir toje unikalioje dviejų žmonių sąjungoje, kurią sudaro vyras ir moteris, sujungti meile taip, kad jie tampa “vienu kūnu“. Šv. Popiežius Jonas Paulius II ... DaugiauMažiau

Daugiau

SUŽADĖTINIAMS

JAUNIMUI

ŠEIMAI

LIETUVOS ŠEIMOS CENTRAS

BŪKIME KARTU

Renginių akimirkos

MUMS SVARBI

JŪSŲ PARAMA