AMORIS LAETITIA – MEILĖS DŽIAUGSMAS

apie meilę šeimoje

Tai – popiežiaus Pranciškaus padrąsinimas auginti meilę šeimoje. Meilė gyvuoja greta netobulumo, – sako Pranciškus kiekvienam žmogui. Jei jums sekasi – knygelėje rasite minčių augimui, jei jums sunku ar užklupo krizė – čia rasite nuo ko atsispirti.

Ne greitam skaitymui, o gilesniems pamąstymams skirtuose tekstuose sudėta tikėjimu, bei įdėmiu įsiklausymu į viso pasaulio šeimų problemas paremta išmintis. Dienai pakaks vienos pastraipos ar net vieno sakinio.

Poroms ypač praktiški yra ketvirtasis skyrius „Meilė santuokoje“ ir šeštasis skyrius apie gyvybę ir pagarbą jai „Meilė, kuri tapo vaisinga“. Septintasis skyrius „Stiprinti vaikų auklėjimą“ padrąsins tėvus, o devintasis skyrius padės ieškantiems dvasingumo šeimoje „Santuokos ir šeimos dvasingumas“.

Paraginime atskleista Šventajame Rašte minimų šeimų kelionė, Katalikų Bažnyčios supratimas apie šeimos pašaukimą; dabartinių visuomenės tendencijų vertinimas. Skyriai „Kai kurios pastoracinės perspektyvos“ ir „Lydėti ir įžvelgti silpnumą“ skirti visiems besidarbuojantiems sielovadoje.

KNYGELĖS IEŠKOKITE KATALIKŲ KNYGYNUOSE

https://katalikuleidiniai.lt/knygynai/

Šiauliuose: knygynas – svetainė „Prie katedros“, Tilžės g. 186, Šiauliai https://www.facebook.com/Knygynas-svetain%C4%97-Prie-Katedros-500898449988795

ir VYSKUPIJŲ ŠEIMOS CENTRUOSE

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras https://www.vasc.lt/node/2
El.paštas info@vasc.lt; tel. nr.: +3706 2698 386, adresas: Aušros vartų 12, Vilnius;

Kauno arkivyskupijos šeimos centras http://kaunoseimoscentras.lt/apie-mus/kontaktai/
El. paštas seimos.c@kaunoarkivyskupija.lt tel. nr.: +370 37207598, adresas: Papilio g. 5, Kaunas;

Telšių vyskupijos šeimos centras https://telsiuvyskupija.lt/seimos-centras
El. paštas tvseimoscentras@gmail.com tel. nr.: +370 679 88349, adresas: Katedros a. 6, Telšiai;

Šiaulių vyskupijos šeimos centras http://www.svseimoscentras.lt/
El. paštas svscentras@gmail.com tel.nr.: (41) 52 06 26, adresas: Tilžės g. 186, Šiauliai

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras http://vilkaviskiovyskupija.lt/institucijos-ir-organizacijos/pastoracinis-centras/seimos-centras/
El. paštas  seimos.c@vk.lcn.lt tel. nr. +370 343 53552, adresas: J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė

Panevėžio vyskupijos šeimos centras http://www.pvscentras.lt/
El. paštas pvscentras@gmail.com tel. nr. +370 684 84402, adresas: Marijonų g. 24, Panevėžys

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras https://kaisiadorys.lcn.lt/kurija_kt/seimosc/
El. paštas seimos.c@kaisiadoriuvyskupija.lt tel. nr.  +370 671 67 610, adresas: Birutės 9, Kaišiadorys)


Visas tekstas internete:
čia

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS
Posinodinis apaštališkasis paraginimas
AMORIS LAETITIA
apie meilę šeimoje

Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2018. – 224 p.
Leidyklos kaina: 2,84 Eur.

Dėl didesnių kiekių galima kreiptis tiesiai į leidyklą:
Katalikų interneto tarnybainfo@kit.lt
Mob. 8 615 14072