Ievos Šiugždinienės tinklalaidė

Gilyn į Amoris laetitia

Įžanga ir nuoroda į tinklalaidę čia

Pirmasis skyrius [8 - 30] "Žodžio šviesoje". Skyrių aptaria Ieva Šiugždinienė ir kunigas Algirdas Akelaitis.

Antrasis skyrius [31 - 58] "Šeimos tikrovė ir iššūkiai". Skyrių aptaria Ieva Šiugždinienė ir antropologijos mokslų daktaras Saulius Matulevičius.

Trečiasis skyrius [58 - 88] "Žvelgti į Jėzų: šeimos pašaukimas". Skyrių aptaria Ieva Šiugždinienė ir teologijos mokslų daktaras, diakonas Benas Ulevičius.

Ketvirtasis skyrius [89  - 164] "Meilė santuokoje". Skyrių aptaria Ieva Šiugždinienė ir humanitarinių mokslų daktarė Irena Eglė Laumenskaitė. 

Penktasis skyrius [165 - 198] "Meilė, kuri tapo vaisinga". Skyrių aptaria Ieva Šiugždinienė ir natūralaus šeimos planavimo mokytoja Ingrida Vuosaitytė bei kunigas Vincentas Lizdenis.  

Šeštasis skyrius  [199 - 258] "Kai kurios pastoracinės perspektyvos" Skyrių aptaria Ieva Šiugždinienė ir teologės Judita Bernatonienė bei Aušra Mizgirienė.  

Septintasis skyrius [259 - 290] "Stiprinti vaikų auklėjimą". Skyrių aptaria Ieva Šiugždinienė ir psichologas Dainius Ušackas.

Aštuntasis skyrius [291 - 312] "Lydėti, įžvelgti ir įtraukti silpnumą". Skyrių aptaria Ieva Šiugždinienė ir vienuolė s. Viktorija Voidogaitė iš Nukryžiuotojo Kristaus seserų (CC) vienuolyno. 

Devintasis skyrius [313 - 325] "Santuokos ir šeimos dvasingumas". Skyrių aptaria Ieva Šiugždinienė ir vienuolis br. Mišelis iš Tiberiados bendruomenės.