Ievos Šiugždinienės tinklalaidė

Gilyn į Amoris laetitia

Įžanga ir nuoroda į tinklalaidę čia

Pirmasis skyrius "Žodžio šviesoje". Skyrių aptaria Ieva Šiugždinienė ir kunigas Algirdas Akelaitis.

Antrasis skyrius "Šeimos tikrovė ir iššūkiai". Skyrių aptaria Ieva Šiugždinienė ir antropologijos mokslų daktaras Saulius Matulevičius.

Trečiasis skyrius "Žvelgti į Jėzų: šeimos pašaukimas". Skyrių aptaria Ieva Šiugždinienė ir teologijos mokslų daktaras, diakonas Benas Ulevičius.

Ketvirtasis skyrius "Meilė santuokoje". Skyrių aptaria Ieva Šiugždinienė ir humanitarinių mokslų daktarė Irena Eglė Laumenskaitė. 

Penktasis skyrius "Meilė, kuri tapo vaisinga". Skyrių aptaria Ieva Šiugždinienė ir Natūralaus šeimos planavimo moktoja Ingrida Vuosaitytė ir kunigas Vincentas Lizdenis.