KAS YRA

SANTUOKA?

“Santuokos sakramentas nėra socialinis susitarimas, tuščias ritualas ar vien išorinis įsipareigojimo ženklas” sako mūsų popiežius Pranciškus (Amoris Laetitia 72).
Santuokos sakramentas sudaro sąlygas vyrui ir moteriai save dovanoti pilnai ir nedalomai.
Vyro ir moters meilė yra pašaukta dalyvauti Dievo meilėje, nes Dievas yra meilė!

SUŽADĖTINIŲ KURSAI - PAGRINDINIAI PASIRENGIMO SANTUOKOS SAKRAMENTUI BŪDAI:


8 SUSITIKIMAI GRUPĖJE
IKI 10 PORŲ
TRUKMĖ ~2 mėn.
ARČIAU NAMŲ (TAVO PARAPIJA)
VEDA SUTUOKTINIŲ PORA / LEKTORIAI
GYVENIMIŠKOS IR PRAKTIŠKOS DISKUSIJOS GRUPĖSE
KIEKVIENAS DALYVIS GAUNA UŽDUOČIŲ KNYGĄ DARBUI POROJE

UŽDUOČIŲ KNYGA - PARENGTA PAGAL PROGRAMĄ:

Dviem yra geriau negu vienam. Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti (Koh 4, 9-10).

8-12 PASKAITŲ CIKLAS

Vilniuje - 8 paskaitos

Kaune - 12 paskaitų

Klaipėdoje - 8 paskaitos

IKI 60 PORŲ PASKAITOJE
TRUKMĖ - 1-2 MĖN.
VYKSTA TIK DIDŽIUOSIUOSE MIESTUOSE: VILNIUS, KLAIPĖDA, KAUNAS

Vilnius: Aušros vartų g. 12, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras

Klaipėda: Tilžės g. 26 Klaipėdos miesto šeimos centras

Kaunas: Papilio g. 5, Kauno arkivyskupijos šeimos centras

PASKAITAS SKAITO LEKTORIAI
LANKSTUS GRAFIKAS SU GALIMYBE RINKTIS
NAUDINGA TEORIJA APIE SANTUOKOS SAKRAMENTĄ

PASIRUOŠIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI

KODĖL REIKIA?

Santuoka - didžiulis gyvenimo įvykis, kuris perkeičiantis vyro ir moters gyvenimą. Norint ištęsėti duotą priesaiką Bažnyčioje - reikia nuolatinių pastangų. Šie kursai - gera pradžia kasdieniam vidiniam darbui poroje.

IŠIMTINIAI PASIRNEGIMO SANTUOKOS SAKRAMENTUI BŪDAI

(Tik tais atvejais, kai abu negalite dalyvauti siūlomose sužadėtinių grupėse ar paskaitose)

7-9 SUSITIKIMAI GRUPĖJE

SUSITIKIMAI VYKSTA KARTĄ PER MĖNESĮ

YRA VIENAS SAVAITGALIO TRUKMĖS SEMINARAS

GRUPELĖS IKI 10 PORŲ
TRUKMĖ: IKI 7 MĖNESIŲ
ŠVENTOJO JONO BROLIŲ VIENUOLYNE VILNIUJE
PROGRAMĄ VEDA VIENUOLIAI IR SUTUOKTINIŲ POROS
SAVAITGALIO TRUKMĖS SEMINARAS
KIEKVIENAS DALYVIS GAUNA MEDŽIAGĄ DARBUI POROJE

8 TEMOS SUSIRAŠINĖJANT

Temos apžvelgiamos susirašinėjant el. paštu

INDIVIDUALUS DARBAS SU PORA

Susirašinėjame / susitinkame su kiekviena pora atskirai

TRUKMĖ: NUO 2 IKI 6 MĖN

PRIKLAUSO NUO POROS GALIMYBIŲ IR SKIRTO LAIKO SKAITYTI, DISKUTUOTI IR RAŠYTI.

PROGRAMOJE GALIMA DALYVAUTI GYVENANT UŽSIENYJE
PROGRAMĄ VEDĄ ŠEIMOS CENTRŲ DARBUOTOJAI
ELEKTRONINĖ UŽDUOČIŲ MEDŽIAGA

UŽDUOČIŲ MEDŽIAGA - PARENGTA PAGAL PROGRAMĄ:

Dviem yra geriau negu vienam. Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti (Koh 4, 9-10).

VIENOS DIENOS SEMINARAS

Poros dalyvaujančios šioje programoje - kviečiamos sudalyvauti vienos dienos trukmės seminare, skirtame specialiai joms.

4 SANTUOKOS "KOLONOS"

LAISVĖ

Laisvė krikščioniui yra laisvė mylėti, laisvė būti gailestingam ir tarnauti kitiems, laisvė pasirinkti savo pašaukimą. Todėl apsisprendimas susituokti ir sukurti šeimą turėtų būti pašaukimo atpažinimo vaisius.Popiežius Pranciškus

NEIŠARDOMUMAS

„Santuoka besiremianti vienatine ir galutine meile, tampa  Dievo santykio su žmogumi paveikslu, ir atvirkščiai: būdas, kuriuo myli Dievas, tampa žmogiškosios meilės matu“Popiežius Benediktas
XVI Caritas in veritate 11

IŠTIKIMYBĖ

„Negalime raginti žengti ištikimybės ir abipusio dovanojimosi keliu neskatindami brandinti, stiprinti ir gilinti santuokinę ir šeimyninę meilę. Juk Santuokos sakramento malonė pirmiausia skirta „sutuoktinių meilei ištobulinti“.

Popiežius Pranciškus
"Amoris laetitia" 89

GYVYBĖ

„Sutuoktiniai, dovanodami save vienas kitam, dovanoja ne tik save, bet ir kuria naują tikrovę – kūdikį, gyvą jų meilės atspindį, jų santuokinės vienybės ženklą. Šeima yra aplinka, kur gyvybė, gaunama kaip Dievo dovana, ne tik pradedama bet ir priimama“.


Popiežius Pranciškus
"Amoris Laetitia"  165-166