Šeimos metų malda –

Malda Šventajai Šeimai

Malda į šventuosius sutuoktinius Liudviką ir Zeliją Martenus

Šventųjų sutuoktinių Liudviko ir Zelijos Martenų relikvijos ir paveikslas (autorius Egidijus Darulis) yra Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos kairiajame altoriuje.

Malda į šventuosius Liudviką ir Zeliją

Šventieji Liudvikai ir Zelija, sutuoktiniai ir tėvai, jūs
savo gyvenimu palikote pavyzdingo krikščioniško gyvenimo liudijimą.

 Atlikdami piliečių pareigas bei praktikuodami
evangelines vertybes  Dievui teikėte pirmą vietą.

Kreipiamės į jus: padėkite mums nepaliaujamai pasitikėti Dievu, 
atsiduoti Jo valiai kaip jūs atsidavėte džiaugsmuose ir išbandymuose,

netektyse ir kančiose, kuriomis buvo nusėtas jūsų gyvenimas.

Padėkite mums mylėti Dievą visa širdimi,
būti ištvermingiems kasdieniniuose sunkumuose
ir pasilikti džiaugsme ir viltyje, kuriuos duoda gyvas tikėjimas Kristumi.

Užtarkite mus, kad gautume malonių, kurių mums reikia šiandien ir per visas mūsų gyvenimo dienas.

Amen.
Šventieji Liudvikai ir Zelija, melskite už mus!

Daugiau apie šventųjų šeimą čia.

Šventųjų Liudviko ir Zelijos Martenų litanija

Liudvikas Martenas (Louis Martin) (1823–1894) ir Marija Azelija Geren (Marie-Azélie Guérin) (1831–1877), Prancūzija. Karmelio globėjai.

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Šventasis Juozapai, melski už mus!
Šventoji Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Terese, melski už mus!

Šventieji Liudvikai ir Zelija Martenai, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, visada Švč. Mergele Marija pasitikėję, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, be ribų Marijai per Rožinį atsidavę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, Dievą kaip gerąjį Tėvą atradę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, savo reikalus šventajam Juozapui patikėję, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, savo gyvenimą kaip auką Dievui atidavę, melskite už mus!

Šventieji Liudvikai ir Zelija, atviri Dievo malonės veikimui, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, pasitikėję Dievu ir Jo valiai atsidavę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, Viešpatį tikėję ir Juo pasikliovę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, viltį ir tikėjimą į Viešpatį sudėję, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, kiekvieną dieną ištikimai meldęsi, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, į kasdienę maldą panirę, melskite už mus!

Šventieji Liudvikai ir Zelija, kiekvieną dieną Eucharistija pradėję, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, jėgų iš kasdienio Eucharistijos šventimo sėmęsi, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, į Dievo Žodį panirę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, sutuoktinių meile bendruose reikaluose ir gyvenimo pasirinkimuose rėmęsi, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, Šventosios Šeimos iš Nazareto atspindy, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, krikščioniškos šeimos dorybių pavyzdy, melskite už mus!

Šventieji Liudvikai ir Zelija, dėl šventos santuokinės meilės pašvęstojo gyvenimo troškimą paaukoję, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, visa širdimi į santuokos pašaukimą atsiliepę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, santuokinio gyvenimo ir vaisingumo mylėtojai, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, santuokoje ištikimai gyvenę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, jautrūs sutuoktiniai, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, išsiskyrimo metu vienas kito pasiilgdavę, melskite už mus!

Šventieji Liudvikai ir Zelija, prie misionieriško Bažnyčios uolumo prisidėję, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, santuokoje Dievo suvienyti krikščioniško gyvenimo pavyzdžiai, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, šeimos gyvenimo apaštalai, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, uolus laikrodininke ir patikima mezgėja, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, Dievui garbę savo darbu, rūpinimusi artimu, meile ir šventumu teikę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, devynių vaikų susilaukę, melskite už mus!

Šventieji Liudvikai ir Zelija, keturių ankstyvo amžiaus vaikų mirtį išgyvenę ir apverkę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, savo vaikų išsilavinimu ir dvasiniu augimu rūpinęsi, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, šventumo savo vaikams kaip sau troškę ir juos krikščionių tikėjimo mokę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, mylintys šventosios Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresės tėvai, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, savo meile ir rankų darbu šeimą aprūpinę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, savo vaikus Viešpačiui paaukoję, melskite už mus!

Šventieji Liudvikai ir Zelija, savo vaikus ypatingai tarnystei Dievui atidavę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, uoliai ir veiksmingai savo artimą mylėję, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, krikščioniškąjį pašaukimą kaip rūpinimąsi kitu žmogumi suvokę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, gailestingąja meile kitiems degę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, gailestingi samariečiai silpniesiems, benamiams ir varguoliams, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, gerbę savo pavaldinius ir jais rūpinęsi, melskite už mus!

Šventieji Liudvikai ir Zelija, dėmesingi kaimynų, draugų ir nepažįstamųjų poreikiams, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, kančių ir ligų patyrę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, per kančią ir pažeminimą apvalyti, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, išbandymuose dangiškajam Tėvui ištikimi likę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, ligą ir vienatvę išgyvenę, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, jėgų nugalėti sunkumus Dievo Gailestingume surasdavę, melskite už mus!

Šventieji Liudvikai ir Zelija, dabar į šventąjį Dievo Veidą danguje žvelgiantys, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, dieviškosios tėvystės ir motinystės atspindžiai, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, santuokos ir šeimos pavyzdy, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, sutuoktinių ir šeimų apaštalavimo Bažnyčioje globėjai, melskite už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija, Karmelio ir visos karmelitų šeimos globėjai, melskite už mus!

Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę būti maldoje, atsižadant savęs, teiki,
- meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.

Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę kaskart ruošti savo širdies altorių Eucharistijai ir Dievą prie savo stalo kviesti teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui save patikėti teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę meilės reikšmę išbandymuose ir ligose suprasti teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę kasdien meilę, nugalinčią kančią, atrasti ir atpažinti teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę savo gyvenimo įvykius tiesos ir meilės šviesoje pamatyti teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę išmokti vertinti savo laiką teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.

Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę mokėti „taip“, jei „taip“, ir „ne“, jei „ne“, pasakyti teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę taikos ir ramybės savo gyvenime įgyti teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę Tau visus savo veiksmus pašvęsti ir visą savo meilę atiduoti teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę būti imliems Dievo Dvasiai teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę Dvasios dovanas išmokti priimti teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę mums Dievo įrankiais paprastos ir neturtingos dvasios būti teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.

Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę būti vaikais Dievuje ir eiti mažuoju tyrumo keliu, sugrąžinančiu mus į Tėvo namus, teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę savo įsūnystę kaip Dievo sūnums ir dukterims gyventi savam Nazarete pasirinkti ir priimti teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę mus, mūsų šeimas ir visas pasaulio šeimas pašventinti teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu mūsų šeimas globoti ir saugoti teikis, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu sužeistų šeimų širdis gydyti teikis, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu malonę, kad mūsų bičiuliai ir mėgstami dalykai vien Tavo buvimą atspindėtų, teiki, - meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskite už mus, šventieji Liudvikai ir Zelija Martenai,
kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve Tėve, kuris per šventą Liudviko ir Zelijos Martenų santuokos gyvenimą apreiškei savo dieviškosios tėvystės ir motinystės paslaptis, prašome, kad jų užtarimu visame pasaulyje saugotum ir stiprintum sutuoktinius bei jų šeimas meilėje ir ištikimybėje ir padarytum jas Švenčiausiosios Trejybės nesibaigiančios meilės ir vienybės atspindžiu. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Amžinosios meilės Dieve, Tu dovanojai mums šventuosius Liudviką ir Zeliją Martenus, šventosios Teresės tėvus, kaip šventumo santuokoje pavyzdį. Jie liko ištikimi Tau ir Tavo įsakymams visuose išbandymuose, atlikdami visas gyvenimo pareigas, ir troško užauginti savo vaikus šventaisiais. Jų pavyzdžiu ir maldomis padėk krikščioniškam šeimos gyvenimui pražysti pasaulyje šiandien.

SKIRTA: asmeninei maldai

VERTIMAS: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė, iš anglų, slovakų, prancūzų  k. JB;  kun. Mindaugas Malinauskas SJ

2021 03 15 Bažnytinės vyresnybės leista melstis privačiai

Dvasinis pradėto kūdikio, kurio gyvybei gresia pavojus, įvaikinimas

Dažnai dvasinio įvaikinimo pradžiai yra pasirenkama Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmė – kovo 25-oji diena. Meldžiamasi devynis mėnesius iki gruodžio 25-osios – šv. Kalėdų. Tačiau maldą galima pradėti bet kurią dieną.

Kas tai?

Dvasinis pradėto kūdikio, kurio gyvybei gresia pavojus įvaikinimas – tai maldos iniciatyva, kuria siekiama prisidėti prie negimusio žmogaus gyvybės išsaugojimo.

Šio įvaikinimo esmė – įsipareigoti 9 mėnesius kasdien melstis už vienam Dievui žinomą pradėtą kūdikį ir jo tėvus, kad šis kūdikis galėtų saugiai užgimti.

Kas ir kiek kartų gali imtis šio įsipareigojimo?

Dvasinio įvaikinimo gali imtis visi: pasauliečiai ir pašvęstojo gyvenimo nariai, bet kurio amžiaus vyrai ir moterys. Šį įsipareigojimą galima atlikti ne vieną kartą.

Dvasinio įvaikinimo formulė

Švč. Mergele Marija, Dievo Gimdytoja, visi angelai ir šventieji, trokšdamas prisidėti prie negimusių kūdikių apsaugos, aš, ......................................................., įsipareigoju nuo šiandien, ............................................... (nuo ............................................................................. iškilmės / šventės) dvasiškai įsivaikinti vieną kūdikį, kurio vardas žinomas Dievui, ir devynis mėnesius kasdien melstis, kad būtų išsaugota šio kūdikio gyvybė ir kad jis užgimęs augtų doru ir teisiu žmogumi.

Įsipareigoju:

- kasdien sukalbėti maldą* už šį negimusį kūdikį;

- kasdien sukalbėti  vieną Rožinio slėpinį („Tėve mūsų“, 10 „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui – Tėvui...“);

- pagal galimybes, ryžtuosi: ....................................................................................................... (konkretus geras darbas ar susilaikymas).

 

* Kasdien kalbama malda:

Viešpatie Jėzau Kristau, užtariant tavo Motinai Švč. Mergelei Marijai, kuri su meile tave pagimdė, ir  Šv. Juozapui, kuris  globojo tave po gimimo,  meldžiu už negimusį kūdikį, kurį dvasiškai įvaikinau ir kurio gyvybei gresia pavojus. Prašau suteikti jo tėvams meilės ir drąsos išsaugoti savo kūdikio gyvybę, kurią tu pats jam davei. Amen.

Daugiau apie iniciatyvą

Paulių vienuolynas https://www.facebook.com/514273232301261/posts/1285551301840113/?d=n

Taip pat šiuo klausimu galima kreiptis į Kaišiadorių vyskupijoje dirbantį kunigą Adam Adukowski, el. p. adamadukowski@gmail.com arba pauliu.kapucinai@gmail.com

Daugiau informacijos  https://duchowaadopcja.pl