PROJEKTAI: Leidiniai programų tobulinimui ir Tarpusavio santykių ugdymo programa poroms: „Būti drauge“

 

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektas

“Leidiniai skirti pasirengimo santuokai kursų, šeiminių ir tėvystės įgūdžių ugdymo programų tobulinimui”.

 2021 m. sausio 6 d. finansavimo sutarties Nr.NVOŠG1-103

 

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų valstybės biudžeto lėšų - 6 000 Eur. Lietuvos šeimos centro įnašas -1890 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas: Tobulinti Sužadėtinių rengimo santuokai programą bei sutuoktiniams ir tėvams skirtas programas.

Projekto uždaviniai: Išleisti sužadėtinių programai reikalingus papildomus edukacinius lankstinukus ir skrajutes, bei sutuoktinių ir tėvų programas papildančias skrajutes ir lankstinukus.

 Tikslinės grupės:  Sužadėtiniai besirengiantys Santuokos sakramentui ~ 8000; sutuoktiniai, tėvai ir pavieniai asmenys ~ 6000.

Projekto veiklos: 2021 m. parengti, sumaketuoti, atspausdinti ir išdalyti visoms vyskupijoms šiuos lankstinukus ir skrajutes:

 • “Ką sakyti tiems, kuriuos mylime…”
 • “Ką sakyti, kai atsiprašome...”
 • “Ką girdėjome, kai buvome vaikai…”
 • “Kodėl vaikai valdo tėvus ir kaip iš to išsivaduoti…”
 • “Mūsų jausmai”

Aplinkraščiuose ir www.lietuvosseimoscentras.lt viešinti, kaip vyksta projektas.

Rezultatai: Skrajutės ir lankstinukai bus dalijami visuose vyskupijų ir dekanatų šeimos centruose rengiant sužadėtinius santuokai bei ugdant sutuoktinius bei tėvus.

2021 metų I ketvirtis Lietuvos šeimos centras tęsia projektą NVOŠG 1-103 „Leidiniai skirti pasirengimo santuokai kursų, šeiminių ir tėvystės įgūdžių programų tobulinimui“. Pirmą metų ketvirtį išleidome skrajutę „Ką sakyti tiems, kuriuos mylime...“  Skrajutę galite rasti Lietuvos šeimos centre.

 

 

BŪTI DRAUGE

Baigiantis 2019-iems metams, baigėme Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remtą projektą NVOŠG 1 – 103 “Tarpusavio santykių ugdymo programos poroms „Būti drauge“ kūrimas”.

Knygelėje ir keturiose video serijose aptariamos temos:

 • Investicija į poros santykius;
 • Svarbių skirtumų atradimas, pripažinimas ir suderinimas;
 • Sunkūs pokalbiai;
 • Dovanų gavimas – atpažinimas, kur kitas pasistengė dėl manęs.

Jau yra apmokyti šios programos vedantieji. O ši programą jau sėkmingai pravedė Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras bei Raseinių dekanato šeimos centras.

Atsiliepimai po Lietuvos šeimos centro mokymų, kuriuos vedė Vijoleta Vitkauskienė:

 • "Labai ačiū, keliavom per savo patirtį ir radom daug dalykų, ir dar daug dalykų rasim, nes nespėjom visko pritaikyt. Tikrai grįšim prie šios patirties ir prie užduočių..." Ona
 • "Nuotaikingas, prasmingas ir labai reikalingas laikas kartu. Dėkingas esu, kad suteikiate puikius įrankius pasidaryti santykių auditą ir po jo turėti arsenale ginklus, kad tinkamai susidoroti su savo ambicijomis, emocijomis bei ego. Tiesiog trys žodžiai - NUO STA BU" Audrius

Atsiliepimai po Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro mokymų, kuriuos vedė Judita ir Aidas Bernatoniai:

 • "Džiaugėmės laiku, kurį skyrėme vienas kitam būti kartu. Tai buvo impulsas pokalbiams. Patyrėme
  jaudinančių momentų. Ir šie susitikimai buvo dėl savęs, ne dėl kitų, kaip visada esame įpratę."
 • "Atradau dovanas santuokoje, supratau už ką turime būti dėkingi. Ir turime stengtis dėl savo santykio."
  "Santuokoje jaučiame santykio alkį. Taigi dėkojame už laiką kartu. Labai patiko kitų pasidalinimai. Norisi
  tęstinumo. Dar derinukų."
 • "Ypatingai gerai, kad buvo nuotoliniai mokymai, nes su mažu vaiku būtume negalėję dalyvauti. Derinukai
  atgręžė mus vienas į kitą."
 • "Sunkiausia nugalėti nuostatą, kad viską žinau. Patiko klausytis jaunų porų. Atradau meilės kalbą. Patiko
  būti drauge: kad esame dovana vienas kitam, o dovanas priimi tokias, kokias gauni."
 • "Buvo jauku būti, jautėmės priimti, kaip namie. Nuramino išgirdus, kad ir kitos poros susiduria su iššūkiais
  ir kaip juos sprendžia. Esame dėkingi už laiką kartu. Norėtųsi ilgiau.