JAUNIMO PROGRAMA

PAŽINK SAVE

PROGRAMA

KOKIA?

1997 m. dirbę su jaunimu šeimos centrų darbuotojai sukūrė jaunimui skirtų susitikimų ciklą meilės, draugystės ir lytiškumo temomis „Pažink save“. Šis ciklas sėkmingai vykdytas Vilniaus ir Kauno šeimos centruose. 2004 m. Kauno, Vilniaus ir Lietuvos šeimos centrų jaunimo srities darbuotojų jungtinė komanda atnaujino ir patobulino užsiėmimų ciklo turinį ir pavertė jį jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa „Pažink save“, kurią atsižvelgus į laiko iššūkius dar kartą 2011 m. atnaujino prof. Gintautas Vaitoška.

DRAUGYSTĖ, MEILĖ, LYTIŠKUMAS

ĮDOMIOS TEMOS

Programą „Pažink save“ sudaro 11 temų draugystės, meilės, lytiškumo, gyvybės klausimais. Programa grįsta krikščioniškomis vertybėmis ir sveiko proto argumentais. Dalyviai yra įtraukiami interaktyviai.

VYKDOMA VEIKLA

PASIKVIESK MUS Į SAVO MOKYKLĄ

Lietuvos šeimos centras rūpinasi jaunimo lytiškumo ugdymo programų plėtra ir palaikymu šeimos centruose Lietuvos mastu.

NORI SUŽINOTI DAR DAUGIAU?

SPAUSK!