PROGRAMOS INFORMACIJA

Teikiamos individualios psichologo, socialinio darbuotojo, natūralaus šeimos planavimo specialisto konsultacijos šeimoms ir asmenims.